ارتباط با هيات

هيات فرهنگي مذهبي اساتيد دانشگاه صنعتي اصفهان

متمسكين به قران و عترت (ع)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ارتباط با هيات فرهنگي مذهبي اساتيد و آگاهي از برنامه ها:

1.  آدرس سايت:
http://heyat.iut.ac.ir

2.  ايميل:
heyat-asatid [AT] of.iut.ac.ir

 

3.  كانال سروش,ایتا و بله:

 @heyat_asatid_iut

  کانال سروش https://sapp.ir/heyat_asatid_iut

کانال ایتا   https://eitaa.com/heyat_asatid_iut

آدرس:

هيات فرهنگي مذهبي اساتيد دانشگاه صنعتي اصفهان- دانشگاه صنعتی اصفهان ایران - اصفهان - کدپستی 8415683111

تحت نظارت وف ایرانی