دوازدهمين برنامه حلقه نور و معرفت (محفل خانگي قرائت قرآن و تفسير نهج البلاغه)

ميزبان

آدرس

زمان

ساعت

جناب آقاي دكتر حسين توكل

(عضو هيات علمي دانشكده شيمي)

كوي اساتيد

رديف 4، واحد 19

دوشنبه

28/دي/1394

20:30-19:30

 

 

دسته بندی محتوا: 

تحت نظارت وف ایرانی