نهمين برنامه حلقه نور و معرفت (محفل خانگي قرائت قرآن و تفسير نهج البلاغه)

به نام خدا

برنامه نهمين جلسه ماهيانه قرائت قرآن و تفسير نهج البلاغه به شرح زير به اطلاع مي رساند:

ميزبان

آدرس

زمان

ساعت

جناب آقاي دكتر كيقباد شمس

(عضو هيات علمي دانشكده مهندسي شيمي)

كوي اساتيد

رديف 2، واحد 16

دوشنبه هفته جاري

4/آبان/1394

21:00-20:00

 

دسته بندی محتوا: 

تحت نظارت وف ایرانی