يازدهمين برنامه حلقه نور و معرفت (محفل خانگي قرائت قرآن و تفسير نهج البلاغه)

به نام خدا

برنامه يازدهمين جلسه ماهيانه قرائت قران و تفسير نهج البلاغه به شرح زير به اطلاع مي رساند:

 

ميزبان

آدرس

زمان

ساعت

جناب آقاي دكتر مرتضي زاهدي

(عضو هيات علمي دانشكده مهندسي كشاورزي)

كوي اساتيد

رديف 4، واحد 7

دوشنبه هفته جاري

30/آذر/1394

20:30-19:30

 

دسته بندی محتوا: 

تحت نظارت وف ایرانی