پانزدهمين برنامه حلقه نور و معرفت (محفل خانگي قرائت قرآن و تفسير نهج البلاغه)

ميزبان

آدرس

زمان

ساعت

جناب آقاي مهندس مهدي فدائي

(عضو هيات علمي پژوهشكده فاوا)

 

كوي اساتيد

رديف B، واحد B6

دوشنبه

27/ارديبهشت/1395

22:00-21:00

 

دسته بندی محتوا: 

تحت نظارت وف ایرانی