چهاردهمين برنامه حلقه نور و معرفت (محفل خانگي قرائت قرآن و تفسير نهج البلاغه)

ميزبان

آدرس

زمان

ساعت

جناب آقاي دكتر حسين احمدوند

(عضو هيات علمي دانشكده فيزيك)

كوي اساتيد

رديف A، واحد A14

دوشنبه

30/فروردين/1395

21:30-20:30

دسته بندی محتوا: 

تحت نظارت وف ایرانی